8510 383 0917

برای تراریوم باید از چمن استفاده کنیم؟

شما می توانید از چمن مونت کارلو استفاده کنید

چگونه میشه کاکتوس ونوس رو کاشت؟

گیاه حشره خوار ونوس را از طریق بذر تکثیر میکنند

بذرهایی که شما ارائه میدهید تا هنکام زمان مناسب کاشت چگونخ باید نگهداری شوند؟

بذر را باید در جای خشک و خنک به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز، خیابان فردوسی- بلوار زند- پاساژ سروش- روبروی هنرستان شهید عابدینی- ساختمان سروش- طبقه2- واحد 31

تلفن : 09173838510

پست الکترونیک: info@jahanbazropt.com